Bijlage Enquête

Bijlage bij de Enquête Nationale ICT-Infrastructuur:
Toelichting op gebruikte termen

Internet

Het “internet” dat uw instelling u aanbiedt wordt geleverd door SURFnet, dat de landelijke aansluitingen met de instellingen verzorgt. Daar zit meestal alleen nog een lokale stap tussen. Wij zijn geïnteresseerd in uw verwachtingen voor uw toekomstig gebruik van het internet. Bijvoorbeeld als u meer bestanden van anderen denkt te gaan gebruiken, meer gegevens wil delen of beschikbaar stellen. Maar ook als u denkt het internet op een nieuwe manier te gaan gebruiken.

Data-opslag

Bij veel onderzoek komen data meer centraal te staan. Wellicht gaat u meer data gebruiken of produceren, of wilt u uw gegevens toegankelijker maken voor anderen, of beschermen tegen verlies. Maar u kunt ook tevreden zijn met uw USB-stick of harddrive voor back-up. Wij willen graag kunnen inschatten hoe de vraag naar data-opslag en data-diensten zich op nationaal niveau zullen ontwikkelen om daar tijdig op in te kunnen spelen. De vragen over hoeveelheden data worden uitgedrukt in Gigabytes (GB) of Terabytes (TB, 1 TB=1000GB). Als u geen externe data-opslag gebruikt of voornemens bent te gaan gebruiken, wordt u niet verder doorgeleid naar detailvragen.

Rekentijd

“Rekenen” betekent in deze enquête het gebruik van computers -ter onderscheid van data-opslag of netwerkverkeer-. Data-analyse of -verwerking of visualisatie en andere taken die op een computer worden uitgevoerd vallen onder het “rekenwerk”. Verricht u rekenwerk bij uw instelling of op een computer uit de nationale infrastructuur zoals bijvoorbeeld SURFsara die biedt dan vernemen we graag wat uw plannen voor de toekomst zijn. Heeft u meer rekentijd nodig, blijft uw behoefte stabiel of heeft u andere voorzieningen nodig dan nu worden aangeboden dan is dat voor ons van groot belang daar tijdig inzicht in te krijgen.

Als u geen externe rekenvoorzieningen gebruikt wordt u niet doorgeleid naar verdere detailvragen over het rekenen. Vragen over hoeveelheden rekentijd worden uitgedrukt in Processor-Node-Uren. Dat is het aantal processor-uur, per gebruikte “Node” op een (parallelle) computer.

Cloud

De cloud is een algemene benaming voor het gebruik van externe diensten, waarbij “pay-per-use” of “on demand” het uitgangspunt is. Binnen de academische gemeenschap biedt SURFsara HPC (High Performance Computing)-cloud diensten aan en heeft SURF een protocol voor de afname van cloud diensten door de instellingen bij commerciële providers. Het is bekend dat meerdere onderzoeksgroepen voor gegevensopslag of rekenwerk zulke cloud-diensten gebruiken. Wij zijn erg geïnteresseerd in de groei van dit gebruik, mede in verband met de vraag of SURF ook zelf zulke diensten op (grotere schaal) moet gaan aanbieden.

De cloud-diensten zijn onderscheiden in betaalde en onbetaalde diensten. Onder de onbetaalde diensten vallen zaken als Dropbox, SURFdrive, Google Docs en vergelijkbare diensten.

Duurzaamheid, behoud van data en software

Er is een sterke beweging gaande die de duurzame toegankelijkheid van data en software tot doel heeft. Het verantwoord omgaan met data wordt wel data stewardship genoemd (waaronder data management) en het voor de toekomst onderhouden en bewaren van software wordt wel software sustainability genoemd. Verschillende overheden, mondiaal (RDA, Research Data Alliance), Europees (H2020) en nationaal, alsmede de academische wereld en onderzoeksinstellingen houden zich intensief met de vraagstellingen rond deze verwante onderwerpen bezig. Graag worden wij geïnformeerd over het lokale beleid uit uw omgeving en uw eigen inzichten op deze domeinen.

%d bloggers like this: